कंटोळी / करटोली भाजी

 

 

Ingredients

लागणारे जिन्नस असे

kanToLee (1)

१) २५० ग्रॅम कंटोळी,

२) १ मोठा कांदा,

३) १ टेबलस्पून तेल,

४) अर्धा टिस्पून हळद,

५) अर्धा टीस्पून  हिंग,

६) १  ते २ टीस्पून लाल तिखट,

७) मीठ.

Directions

क्रमवार पाक़कृती

 

१)  वर लिहिल्याप्रमाणे कंटोळी चिरुन घ्या.

 

kanToLee (2)

२) कांदा पण बारीक चिरून घ्या.

३) तेल तापवून त्यात हिंग व हळद घाला.

४) त्यात कांदा घालून थोडा मऊ  होऊ द्या.

५) मग त्यात कंटोळी घालून परता आणि झाकण  ठेवून  कंटोळी शिजू द्या.

६)  मग त्यात तिखट व  मीठ घालून परत थोडा वेळ परता.

काही जणांना ही भाजी परतून अगदी कोरडी केलेली आवडते, त्यामूळे तशी आवडत असेल,

तर परतून कोरडी करा.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s