माव्याचा अनारसा / Mawa ka Anarsa

For English version, please scroll down

 

 

mawyacha anarasa close up

अनारसा हा आपल्या अगदी कौतुकाचा विषय. दिवाळीच्या फराळात जसा तो हवा तसा

अधिक महिन्यातल्या जावयाच्या वाणातही हवा.

आपण नेहमी तांदळाच्या पिठाचा अनारसा करतो पण रुचिरामधे गव्हाच्या चीकाचा आणि

खोबर्‍याचाही आहे.

 

पण तरीही अनारसा या शब्दाचा थोडा गोंधळ आहे. या शब्दाचा खरा अर्थ मला बिनिवाले यांच्या

पुस्तकात सापडला. अनारसा म्हणजे अनार-सा म्हणजेच डाळिंबासारखा. याच नावाचा आणि

गोल आकाराचा अनारसा ( कधी कधी याचा उच्चार ईनारसा असा करतात ) उत्तरेकडे करतात.

 

बिहारमधले गया शहर आणि पाकिस्तानातले अटक ( इतिहासातले अटकेपार झेंडे, हा संदर्भ

असावा बहुतेक ) इथले अनारसे प्रसिद्ध आहेत. गया मधे तो पावसाळ्यात करतात. अटक मधे

जत्रेच्या वेळेस करतात.

 

 

 

आपण जसे तांदूळ तयार करून घेतो, तसेच यासाठी करुन घ्यावे लागतात. पण साखरेचे

प्रमाण खुपच कमी असते. हा माव्याशिवायही करतात. मी मावा तर घातलाच आहे, शिवाय

आत सुक्या मेव्याचे सारणही भरले आहे ( अशी कृती मी कुठे बघितली नव्हती, मला सुचले

ते करून बघितले. )

 

 

 

तांदुळ कसे तयार करायचे ते ज्यांना माहीत नसेल, त्यांच्यासाठी..

 

तांदूळ धुवून पाण्यात भिजत घालायचे. रोज पाणी बदलायचे. तिसर्या दिवशी ते निथळून

सावलीत वाळवायचे. मग ते जरा दमट असतानाच कूटायचे किंवा दळायचे ( जात्यावर

नीट दळले जात नाहीत ) मिक्सरवर पिठ होते. हे पिठ चाळून घ्यायचे.

 

यासाठी मावा वापरायचा आहे, तो भारतात सहज मिळू शकतो. तो पण घरी करायचा

असेल तर एक कप मिल्क पावडर, एक टिस्पून साजूक तूप आणि १ टेबलस्पून दूध

एकत्र करुन, मंद आचेवर आटवायचे किंवा मायक्रोवेव्ह अवन मधे ३/४ मिनिटे गरम

करायचे ( दर अर्ध्या मिनिटाने बाहेर काढून ढवळायचे. )

 

पिठीसाखरही हवी, ती तयार असेल तर चांगलेच. घरी करायची असेल तर ती

बारीक करताना त्यात वेलचीचे दाणे घालायचे.

 

लागणारे जिन्नस असे

 

१) १ कप तांदळाचे पिठ ( वरील प्रमाणे तयार करून घेतलेले. )

२) अर्धा कप मावा, ( बारीक करून. बाजारचा असेल तर किसून, पंख्याखाली वाळवून )

३) १/३ कप पिठीसाखर

४) थोडेसे दूध

५) लागेल तसे तूप वा तेल

६) वरुन लावायला तीळ किंवा खसखस

 

mawyacha anarasa ingredients

 

( गोड पदार्थ तूपात तळायचे असा आपला समज आहे पण रिफाईंड तेलात तळले तर जास्त चांगले,

साजूक तूप फार कमी तपमानाला जळते आणि त्याचा जळकट वास लागतो. तूपाचा स्वाद हवा असेल

तर तळताना तेलात थोडे साजूक तूप घालावे. )

 

वर लिहिल्याप्रमणे सुक्या मेव्याचे सारण पुर्णपणे ऐच्छिक. जर ते करायचे असेल तर आपल्या आवडी

नुसार सुका मेवा घ्या. त्यात थोडे खजूर असू द्यात. ५/६ सुपारीएवढे गोळे होतील एवढा सुका

मेवा असावा.

मी बदाम, पिस्ते, वेलची, चायनीज जुजुबे ( हे खजुराप्रमाणेच असतात ) आणि चायनीज वूल्फबेरीज

घेतल्या आहेत.

 

कृती :-

 

१) तांदळाचे पिठ, मावा एकत्र करून माव्याचे कण मोडून घ्या.

२) मग त्यात पिठीसाखर मिसळून, एखादा टेबलस्पून दूध घालून अगदी घट्ट भिजवून झाकून ठेवा.

३) वापरत असाल तर सुक्या मेव्याचे तुकडे करून, त्यात खजूराचा गर मिसळून, सुपारीएवढे

गोळे करून ते हाताने दाबून थोडे चपटे करून घ्या.

 

 

४) १५/२० मिनिटाने भिजवलेले पिठ थोडे सैल झाले असेल ( या तांदळाच्या पिठात बराच

दमटपणा असतो. त्याने पिठीसाखरेला पाणी सुटते व पिठ सैल होते ) तसे झाले नसेल

तर थोडी साय मिसळा. फारच सैल वाटत असेल तर थोडे पिठ मिसळा.

( पिठ जास्तीचे हाताशी असू द्या. नाही वापरले तरी वाया जात नाही. या पिठाचे आटवल, खीचू

किंवा उकड फार छान लागते.)

 

mawyacha anarasa process

 

 

५) हाताला थोडेसे तूप लावून, या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करा ( वापरत असाल तर त्यात सारणाचा

गोळा भरा.)

५) तेल वा तूप तापत ठेवा. ते मध्यम आचेवर तापले कि एकेक गोळा अर्धा तीळात वा खसखशीत घोळवा

आणि तेलात सोडा.

६) आपल्या अनारश्याप्रमाणे किंवा इतर तळणीच्या पदार्थाप्रमाणे हे अनारसे हलके होऊन तेलात तरंगत

नाहीत. ते मध्यम आचेवर झार्‍याने हलवत त्यावर थोडे तेल ( वा तूप ) उडवत तळावे लगतात. तळताना

मोडू नयेत याची काळजी घ्यावी लागते.

आच नेमकीच असणे फार महत्वाचे आहे. ती कमी असेल तर अनारसा विरघळेल आणि जास्त असेल तर

बाहेरून करपेल आणि आत कच्चा राहील. तळताना तो आतपर्यंत शिजला पाहिजे.

 

 

७) हे अनारसे तळताना तूप पित नाहीत त्यामूळे बाहेर काढल्यावर तूप सोडतही नाहीत.

 

८) गरमागरम अनारसा खायला फार रुचकर लागतो. ८/१० दिवस सहज टिकतो.

mawyacha anarasa inside close up

 

 

साहित्याचे प्रमाण काटेकोर घ्यायला हवे. साखर जास्त झाली तरी अनारसा तळणीत हसतो.

मूळ कृतीत हे तीळातच घोळवतात पण तळताना त्यातले बरेचसे तीळ तेलात उतरतात,

म्हणून मी खसखस वापरलीय ( ती कमी उतरते. )

 

Mawa ka Anarasa

mawyacha anarasa dish

 

 

 

 

Anarasa is a special sweet dish, prepared on special occasions like Diwali in Maharashtra.

The process is little elaborate and there is always a risk of not getting it right.

But it is different version, that the one prepared in North, especially Gaya in Bihar. That version

Lives up to its name, as it looks like Anar (pomegranate)

I am presenting that version here ( The Maharashtrian version is like a flat thick bread ) I have stuffed dry fruits in this version, though it can be made without any stuffing.

This version uses lesser sugar than the Maharashtrian version, but the process of making rice flour is the same.

You need to ferment the rice for three days.   Wash and soak the rice in water and keep it for three days.   Change the water, every day. ( Drain the water completely and add fresh water. ) On the fourth day, drain the water and spread the rice on a napkin and dry them indoors. When they are still moist, grind them to a fine powder. ( This rice flour can be used to make various other dishes like khichoo.)

As the name suggests, you will need mawa ( khoya) for this recipe. In India, it is readily available, in case you want to make it at home, there is a simple process. ( the original process requires evaporating the milk on fire, stirring continuously ) . You can mix one up milk powder, with 1 teaspoon ghee ( clarified butter ) and 1 tablespoon milk. And microwave it for 3 to 4 minutes. Remove from microwave oven, every 30 seconds and mix well. ( You may obtain the desired consistency before time, hence this checking is required. ) This mixture can also be heated on slow fire, stirring continuously to get the mawa ( khoya).

 

 

For Anarasa you need..

1) 1 cup rice flour ( prepared as above.)

2) ½ cup mawa (khoya)

3) 1/3 cup ground sugar

4) Little milk

5) Oil for frying

6) Sesame or poppy seeds for coating

( For deep frying, it is better to use oil than ghee. The ghee burns at lesser temperature and these Anarasa require more time for frying. In case you want the ghee flavor, you can add few tablespoons of ghee to oil, while frying. )

As written above, the stuffing is optional. In case you decide to stuff your anarasa, you can take chopped dry fruits of choice. To bind them together, you need soft seedless dates. Mix the dry fruits with dates and roll out small marble size balls, about 5 to 6 )

 

To make Anarasa..

1) Dry mix together the rice flour and mawa ( khoya ) and make sure that there are no lumps.

2) Then add the ground sugar and 1 tablespoon milk and bind together is form of tight dough, keep covered for 15/20 minutes.

3) After mixing the dough will be very hard, but the moisture from rice will dissolve the sugar and after

It will become soft to handle. Do not overdo the kneading part.

4) If you still find it is very hard, you can add a teaspoon milk. In case it has become too soft, add dry rice flour.

5) Grease your palms with little ghee and roll out lemon size balls of this dough. If you are using the stuffing, make an insertion in this ball, insert the stuffing and cover it completely with dough.

 

6) Heat enough oil in a pan. Take the sesame seeds or poppy seeds in a bowl and cover half the portion of anarasa with them. You need to press the seeds a little, so that they stick to the anarasa. ( In any case some of the seeds, will loose while frying. The poppy seeds stick better than sesame seeds. )

 

7) These anarasas will not float in oil while getting fried. You need to splash the hot oil on them with a slotted spoon. You must maintain the flame at medium level, too low heat will break the anarasa and too high will burn them. )

8) Once they turn golden on all the sides, remove from oil and drain the excess oil. You can enjoy them hot or cold. Can be kept up to 8/10 days.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s