खाचापुरी / Khachapuri from Georgia

For English version, please scroll down

 

जॉर्जिया हा देश तूर्कीच्या बाजूला आहे. तिथला हा नाश्याचा प्रकार. यासाठी तिथे Sulguni चीज वापरतात तसेच आपल्याकडे तंदूर रोटी जशी भाजतात तसेच भाजतात.

 

मी इथे देतोय तो घरी करण्याजोगा प्रकार. खाचापुरी हे मूळ नावच आहे ( च चा उच्चार च्य असा करायचा )

khachapuri close up

 

 

१) दोन कप साधी कणीक

२) १ टिस्पून बेकिंग पावडर ( मी इन्स्टंट यीस्ट वापरलीय, शक्य असल्याच तीच घ्या )

३) आत भरण्यासाठी चीज दिड कप ( इथे आवडीप्रमाणे चीज घ्या. मी मोझरेला आणि शेडार मिक्स करून वापरले आहे. जी चीज घ्याल ती फार मऊ नकोत तसेच बेक केल्यावर फार पाघळणारी नकोत . तरीही मी या मिश्रणात १ टेबलस्पून कणीक भाजून मिसळली. त्यामूळे चीजचे मिश्रण पाघळले नाही. )

४) मीठ

५) बटर वा तेल

कृती

१) चीजचे हाताने मिश्रण करून घ्या. आणि मी केले तसे त्यात भाजलेली कणीक मिसळून घ्या.

 

khachapuri filling

२) कणकेत तेलाचे मोहन, मीठ, बेकिंग पावडर वा यीस्ट घालून हलक्या हाताने मळून घ्या. पराठ्याला भिजवतो तितपत घट्ट असू द्या.

३) थोडा वेळ थांबून ( यीस्ट वापरली असेल तर परत मळा ) याचे ४ ते ६ गोळे करा

४) चीजच्या मिश्रणाचेही तितकेच गोळे करा.

५) कणकेचा लंबगोल गोळा करून तो तळव्याने दाबा

६) त्यावर चीजचा गोळा ठेवून तो सर्व बाजूने कणकेने घट्ट लपेटून घ्या.

khachapuri process

 

 

 

७ ) याला आता मनाप्रमाणे आकार द्या. गोल केला तरी चालेल. ( मूळ आकार लंबगोल असतो ) मूळ प्रकारात खाचा वगैरे नसतात, मी आपल्या उगाच पाडल्यात.

 

 

८) आता मंद आचेवर दोन्ही बाजूने सोनेरी रंग येईतो भाजा साध्या अवनमधे बेकही करता येईल. पण मावे वापरू नका. सारण आतून जळेल.

 

हा प्रकार असाच नाश्यासाठी घेतात. मी सोबत ऑलीव्ह ऑईलमधे परतलेले टोमॅटोज घेतलेत. वर मस्टर्ड सॉस व कोथिंबीरीचे लोणचे आहे.

khachapuri dish

 

 

अगदी मंद आचेवर हे व्यवस्थित भाजले जातात. आतून जाळीही सुटते.

 

khachapuri slices

 

 

Khachapuri from Georgia

 

Khachapuri is a popular breakfast in Georgia. ( It is the original name ). They use sulguni cheese there and are generally baked, the way we bake our tandoori rotis.

Here I am giving a simpler version, which can be made at home, and that too without oven.

What you need

1) 2 cups atta ( whole meal flour )

2) 1 teaspoon baking powder (If you have instant yeast, use that. I have used it. But baking powder should also work)

3) Flatten the ball of dough with your palms and give it an ovel shape.

 

4) Place the ball of cheese on it and cover it with the dough, by pulling from all the sides.

 

5) Now give is a desired shape. ( Originally it is made in oval shape ) and give some deep cuts to it. ( This is my idea, not done in original version.)

6)

 

3) 1 ½ cup cheese of your choice. ( I have used a mixture of cheddar and mozzarella . Whichever you choose, should not be melting type. As a precaution, I have mixed 1 tablespoon, roasted flour in my cheese mixture, and would advise you to do the same. )

4) Salt, as per taste

5) Butter or oil, as required.

 

To proceed

1) Crumble the cheeses and mix them together. Roast 1 tablespoon of whole meal flour and mix

it with the cheeses.

2) Mix salt, oil or butter, yeast on baking powder with the flour, and using water as required, make a dough, which is not too soft.

 

3) Keep it covered for 10/15 minutes and knead it again.

 

4) Divide the dough and also the cheese mixture into 4 to 6 balls, each.

 

5) Now on very low flame, roast them on a griddle, till they turn golden brown on both the sides. Please do not use microwave oven, as it will burn the cheese.

 

6) While eating, you can accompany it with ketchup or other sauce of choice. ( I have used roasted tomatoes with mustard sauce )

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s