Aravi / Arabi Fry

 

Ingredients

 

The ingredients are

 • 1) 250 grams Aravi ( select the ones which are straight),
 • 2) 1 tablespoon readymade tamarind pulp,
 • 3) 2 teaspoon red chili powder,
 • 4) ½ teaspoon turmeric,
 • 5) ½ teaspoon asafetida,
 • 6) 1 teaspoon coriander + cumin powder,
 • 7) 2 tablespoon rice semolina or rice flour,
 • 8) 3 to 4 tablespoon oil,
 • 9) chat masala or black pepper powder, to sprinkle on top,
 • 10)salt to taste

 

 

 

 

Directions

To make Aravi fry

 • 1) Peel the aravi with potato peeler. Wash and pat them dry.
 • 2) Cut each Aravi in two and then give 2/3 deep cuts in each piece.
 • 3) Rub the tamarind pulp to these pieces and keep them aside for 10 minutes.
 • 4) Heat the oil in a pan and place these pieces in single layer, flat side down.
 • 5) Keep on low flame, cover and cook for ¾ minutes.
 • 6) Turn each piece and cook uncovered for few minutes ( if you can insert a toothpick without difficulty, then they are done.)
 • 7) In a bowl dry mix together the chili powder, turmeric, asafetida, coriander + cumin powder and salt. (The tamarind pulp has some salt, hence adjust the quantity.)
 • 8)Sprinkle this dry mix over the aravi and mix it well. When the pieces are nicely coated with spices, sprinkle the rice semolina or flour on it.
 • 9) Again make sure that all the pieces are covered with the rice semolina or flour.
 • 10) By this time, the pieces would be dry, as seen in the photograph, if not, you need to add some more rice semolina or flour.
 • 11) Cook for few minutes and remove in a plate. Sprinkle with some chat masala or black pepper.

Arvi fry close up

 

 

 

अरवी फ्राय

 

Ingredients

  लागणारे जिन्नस

   

 • १) पाव किलो असवी ( लांबट आकाराची, गाठी नसलेली बघून घ्या),
 • २) १ टेबलस्पून, बाजारी चिंचेचा कोळ,
 • ३) २ टिस्पून लाल तिखट,
 • ४) अर्धा टिस्पून हळद,
 • ५) अर्धा टिस्पून हिंग
 • ६) १ टीस्पून घणे जिरे पूड
 • ७) २ टेबलस्पून तांदळाचा रवा
 • ८) ३ ते ४ टेबलस्पून तेल
 • ९) वरुन घेण्यासाठी चाट मसाला किंवा मिरपूड
 • १०) मीठ
 •  

Directions

  क्रमवार पाककृती

   

 • १) अरवीची साले पीलरने काढून टाका, मग त्या धूवून कोरड्या करा.
 • २) प्रत्येक अरवीचे उभे दोन तूकडे करा आणि त्या तूकड्यांना खोलवर दोन तीन चिरा द्या.
 • ३) त्या तूकड्यांना फक्त चिंचेचा कोळ चोळून घ्या आणि दहा मिनिटे तसेच ठेवा.
 • ४) एका मोठ्या पसरट पॅन मधे तेल गरम करा आणि त्यात हे तूकडे पसरून ( सपाट बाजू खाली ) ठेवा.
 • ५) मंद आचेवर झाकण ठेवून हे तूकडे शिजू द्या.
 • ६) थोड्या वेळाने झाकण काढून ते परतून घ्या. टूथ पिक ने टोचून शिजले कि नाही ते बघा.
 • ७) हळद, तिखट, हिंग आणि धणे जिरे पूड कोरडीच एकत्र करा आणि हे मिश्रण अरवीवर पसरून टाका.
 • ८) अलगदपणे परतून, हा मसाला सर्व अरवीला लागेल असे पहा. ( गरज वाटली तर मीठ टाका. बाजारी चिंचेच्या कोळात मीठ असते, त्यामूळे त्या अंदाजाने मीठ घाला.)
 • ९) आता अरवीवर तांदळाचे पीठ किंवा रवा पसरून टाका, आणि परतून सर्व तुकड्यांना लागेल असे पहा.
 • १०) कोरडे आणि खरपूस होईपर्यंत परता. ( जर तेल दिसत असेल तर थोडे आणखी पीठ वा रवा टाका. )
 • Arvi fry close up

  वरुन चाट मसाला किंवा मिरपूड घ्या आणि आवडत्या चटणी सोबत खा.

   

   

 

 

Wada Pav – a substitute

 

Ingredients

You will need

 • 1) 2 small pav ( I have used one oblong ),
 • 2) ½ cup Bhavnagari gathya ( or any other type of farsan ),
 • 3) 2 medium size potatoes, boiled,
 • 4) 4/5 garlic pods + ½ inch ginger + ¾ green chilies, ground together.
 • 5) 2 teaspoon oil,
 • 6) ½ teaspoon turmeric,
 • 7) ½ teaspoon mustard seeds,
 • 8) A pinch of asafetida,
 • 9) Salt to taste,
 • 10) Green chutney ( 3 green chilies + ½ cup chopped coriander + salt + lime juice, ground together ),
 • 11) Garlic chutney ( 5/6 garlic pods + ½ cup roasted groundnuts + 1 teaspoon red chili powder + salt, ground together),
 • Sweet tamarind chutney, if desired.

You can use readymade green chili sauce and ketchup, instead of the these.

Wada pav ing

Directions

To make wada pav

 

 • 1) Peel and dice the boiled potatoes.
 • 2) Heat oil in a pan, and when it is hot, add the mustard seeds, turmeric and asafetida.
 • 3) Add the potato and salt, mix well and turn off the heat.
 • 4) Halve the breads and scoop out the inner soft portion, leaving the shells intact.
 • 5) If you wish you can heat these shells, though not required.
 • 6) Roast the scooped out pieces of bread till they are crispy.
 • 7) Ground them, along with bhavnagari gathya to a coarse powder, keep aside.
 • 8) Add the ground ginger, chili and garlic mixture to potatoes and mix and mash.

Wada pav tayari

 

 • 9) Spread little of the bhavnagari gathya mixture inside the bread shells.
 • 10) Stuff the potato mixture on top of it.
 • 11) You can leave the shells open or join them.
 • 12) Enjoy with chutney

For the sake of photograph, I have sliced it. It is not necessary to slice them.

Wada pan close up

 

 

 

 

वडा पाव – एक पर्याय

 

Ingredients

  लागणारे साहित्य :

   

 • १) एक लांबट किंवा २ गोल पाव
 • २) अर्धा कप भावनगरी गाठ्या ( किंवा इतर कुठलेही फरसाण )
 • ३) २ मध्यम आकाराचे उकडलेले बटाटे
 • ४) ४/५ लसूण पाकळ्या + अर्धा इंच आले + ३/४ हिरव्या मिरच्या एकत्र कूटून
 • ५) २ टिस्पून तेल
 • ६) १/२ टिस्पून हळद
 • ७) १/२ टिस्पून मोहरी
 • ८) चिमुटभर हिंग
 • ९) मीठ
 • १०) हिरवी चटणी ( ३ हिरव्या मिरच्या + अर्धा कप कोथिंबीर + मीठ + लिम्बू एकत्र वाटून )
 • ११) लसूण चटणी ( ५/६ लसूण पाकळ्या + अर्धा कप शेंगदाणे + १ टिस्पून लाल तिखट + मीठ एकत्र वाटून )
 •  

 • १२) या शिवाय आवडत असेल तर चिंचेची गोड चटणी.
 • Wada pav ing

  सर्व चटण्यांच्या ऐवजी तयार ग्रीन चिली सॉस, केचप घेता येईल.

Directions

क्रमवार कृती.

 

१) बटाटे सोलून त्याच्या फोडी करुन घ्या.

२) तेल तापवून त्यात मोहरी, हिंग व हळद घाला आणि त्यावर बटाट्याच्या फोडी घाला.

३) नीट परतून त्यात मीठ घाला व गॅस बंद करा.

४) पाव अर्धे कापून त्यातला मधला भाग काढून घ्या.

५) हे मधले तुकडे, तव्यावर गरम करुन कुरकुरीत करून घ्या.

६) हे तूकडे आणि भावनगरी गाठ्या, मिक्सरमधे कोरडेच, भरड वाटून घ्या.

७) बटाट्याच्या भाजीत आले लसूण आणि मिरचीचे वाटण घालून, ती थोडी कुस्करुन घ्या.

८) तूम्हाला आवडत असतील तर पावाचे तूकडे पण थोडे तेल लावून, तव्यावर कुरकुरीत करून घ्या.

Wada pav tayari

 

९) आता पावाच्या खळग्यात थोडे भावनगरी गाठ्यांचे मिश्रण घाला.

१०) त्यावर बटाट्याची भाजी घाला.

११) मग हवे तर हे तूकडे एकमेकंवर ठेवा.

१२) चटणी सोबत खा. ( हव्या तर चटण्या पावाच्या आतही घालू शकता. )

Wada pan close up

मी फक्त फोटोसाठी स्लाईस केल्या आहेत, तशी गरज नाही.  

 

 

Moong Dal Amiri Khaman

 

 • 1) One cup moong dal,
 • 2) ¼ cup urad dal,
 • 3) ¼ cup rice flour,
 • 4) 2 cups butter milk (should not be too sweet),
 • 5) Salt to taste,
 • 6) Oil, as required
 • 7) For tampering ( Pinch of asafetida, ½ teaspoon each mustard seeds, cumin seeds and sesame seeds)
 • 8) For topping – chopped coriander, green chilies, lime juice and fine sev.

 

[/recipe-ingredients]

Directions

 

1) Grind the moong daal and urad dal in mixer coarsely.

2) Take the ground daals in a bowl, add the rice flour to it and add the buttermilk

3) Mix it well, you may have to add some water to get a consistency like idli batter.

4) If possible leave it overnight or at least 2 to 4 hours.

5) Grease a separator of pressure cooker with little oil and pour this mixture.

6) Steam in a pressure cooker for 20 to 25 minutes, without putting the vent weight (whistle).

7) Remove from the cooker and let it cool completely.

8) Break it into small pieces as shown in photograph.

9) Heat some oil and add a pinch of asafetida, ½ teaspoon each mustard seeds, cumin seeds and sesame seeds, when they splutter, remove from fire and add 1 tablespoon water to it.

10) Pour the tampering on the cooked mixture and mix with a fork.

11) Top it with chopped coriander, green chilies, lime juice and fine sev.

 

 

If you wish you can add ½ teaspoon turmeric powder and ½ teaspoon sugar to the batter.

 

If you are not able to keep the batter for required time, you can add little fruit salt, just before steaming.

 

AMIRI KHAMAN 2

 

 

 

 

 

मूगाच्या डाळीचे अमिरी खमण

 

Ingredients


मी घेतलेले जिन्नस असे.

 • १) २ कप मूगाची डाळ
 • २) पाव कप उडदाची डाळ
 • ३) पाव कप तांदळाचे पिठ
 • ४) दोन कप आंबट ताक
 • ५) मीठ
 • ६) तेल
 • ७) फोडणीचे साहित्य ( हिंग, मोहरी, जिरे व तीळ )
 • ८) सजावटीसाठी बारीक चिरलेली मिरची, कोथिबीर, बारीक शेव ( मी आलू भुजिया वापरली ) लिंबू

 

Directions

क्रमवार पाककृती:

१) मूगाची डाळ व उडदाची डाळ कोरडीच मिक्सरमधे रवाळ वाटून घ्या.

२) हे मिश्रण आणि तांदळाचे पिठ, ताकामधे सरसरीत भिजवा ( थोडे पाणी वापरावे लागेल. डाळी भिजल्यावर ते थोडे घट्ट होते

३) असे भिजवून रात्रभर ठेवता आले तर ठिक नाहीतर २/४ तास भिजले तरी पुरे. मग त्यात मीठ घाला.

४) मग कूकरच्या डब्याला तेलाचा हात लावून त्यात हे मिश्रण, प्रेशर न लावता, २०/२५ मिनिटे वाफवून घ्या.

५) पुरते थंड झाले कि हाताने त्याचा कस्करून भगरा करा.

६) मग तेलाची हिंग, मोहरी व तीळ घालून खमंग फोडणी करा.

७) मग फोडणीत थोडेसे पाणी घाला.

८) हि फोडणी भगर्यावर पसरून ओता.

९) मग मिरची, कोथिंबीर आणि शेव वरून पसरा, लिंबू पिळा.

 

हा प्रकार खायला खुप चटकदार लागतो. हे मिश्रण आधी शिजवून ठेवले तरी चालते. खरे तर आधीच शिजवायला हवे म्हणजे त्याचा व्यवस्थित भगरा होतो.

AMIRI KHAMAN 2

 

 

माहितीचा स्रोत:

पारंपरीक पदार्थ चण्याची डाळ वापरून करतात, मी मूगाची वापरली, एवढेच

 

 

 

 

Sago Thalipith ( a savory patties ) two versions

Ingredients

 

One of the, or rather the basic ingredient for this dish is soaked sago.

Soaking of sago, itself requires little technique. The quantity of water depends on what type of sago, you are using. In market there are various sizes available. The basic one is of size equal to mustard seeds. That type is not suitable for this dish. The next size is of about 1.5 mm diameter.

This is most commonly available. To soak them you need to add cold water to them and drain them immediately. The drained sago pearls absorb the moisture and swell in size, after 2 to 3 hours.

Sometimes even bigger size, say 2 mm is available in market. (I have used these.) To soak them, you need to add fresh water but instead of draining

The water completely, you can keep some water in (just up to the level of sago pearls, not more.) They will absorb all the water, within 3 to 4 hours.

Before starting this dish, separate the pearls by slowly moving your fingers thru them. In case your fingers get wet with water, you need to add more groundnuts (roasted and crushed) than the given quantity.

 

DSCN3962

Hence the ingredients are :-

 

 • 1) Soaked sago pearls, 2 cups,
 • 2) Roasted, peeled and crushed groundnuts 1 to 1 ½ cups,
 • 3) A small cucumber,
 • 4) A medium sized potato,
 • 5) 1 teaspoon roasted cumin seeds,
 • 6) 3 to 4 green chilies chopped or crushed,
 • 7) 1 to 2 teaspoons, red chili powder,
 • 8) Salt to taste,
 • 9) ½ teaspoon sugar
 • 10) Ghee (clarified butter)as required,
 • 11) For accompanying green chutney, 5 green chilies, 1 cup fresh coconut, ½ cup roasted peanuts, ½ cup chopped coriander, juice of half lime, salt & sugar to taste.

 

 

 

Directions

 

 

To make Thalipith

 

 

1) Separate the soaked sago pearls by your fingers and break the lumps, if any.

2) Add crushed peanuts, cumin seeds, salt & sugar to all of it.

3) Divide the mixture into two parts.

4) Peel the cucumber and grate it, using the fine grater. Squeeze almost all of the juice (reserve it for later use).

5) Add crushed green chilies to grated cucumber and break the lumps, add one part of sago mixture and mix it well by your fingers. Do not overdo it. If you feel the mixture is too dry, add one or two teaspoons of the cucumber juice, which was kept aside.

 

DSCN3963

6) Take a non stick pan and apply little ghee on it. Spread this sago mixture on it and give it a desired shape, with help of a spatula. The thickness should be less than 1 cm.

7) Put the pan on low flame and cover the Thalipith with a lid. (The lid should not be touching the Thalipith.)

8) After two minutes, remove the lid. By this time the sago pearls would have turned opaque (if not, wait for a while). Shake the pan to check if it moves easily and then carefully turn it over. Drop few drops of ghee around the edges and let it get crispy on both the sides. (In case you think that a bigger size Thalipith would be difficult to turn, you may make 2 smaller ones, instead.)

9) Peel and mash the boiled potato, add red chili powder to it and mix with the remaining sago mixture. Repeat the same process, to make the second red Thalipith.

 

DSCN3968

10) To make accompanying green chutney, grind together all the ingredients. You may add little curds to it, if preferred.

Enjoy the hot and crispy Thalipith with chutney.

DSCN3965

2

DSCN3972